Logo Logo Logo Logo
Aandeel

Mail-Bid

Op onderstaande kavels kan alleen door de leden schriftelijk worden geboden.
Bieders wordt verzocht de biedingen per email; contact@vvof.nl aan de VVOF te zenden of via de post naar adres J.J. Ursem,
Heemstede 59, 1187 MG te AMSTELVEEN

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: van €1 t/m €10 met € 0,50, daarboven met € 1,-.

Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de verkopers plaats.

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 10%). Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd.

In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het onderstaande schema:
 

Afkortingen en betekenissen.
Afkorting Betekenis
UNC als nieuw
EF als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W waardeloos of beplakt met tape
N stukken op naam
+ decoratief
++ zeer decoratief


Mail-Bid stukken huidige periode

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwe lijst met stukken waarop u schriftelijk kunt bieden. 

Kavels Mail-Bid periode II  2018,
sluitingsdatum woensdag 12 september 2018 voor schriftelijke biedingen (post, email) en zaterdag 15 september 2018 voor bezoekers van de ruilbeurs/veiling.

# Stukbeschrijving Details
1

1 aand. B f 1000,-, Internationale Houthandel Mij., A´dam 1920

1 recepis Russko/Gollandski Bank, A´dam 1916

1 4% obl. Rs. 100,-, Rusland Staat 1902

F

VF

VF

2 12 41/2% obl. Rs. 125,-, Rusland Staat 1909 12 x VF
3 12 41/2% obl. Rs. 125,-, Rusland Staat 1909 12 x VF
4

3 4% obl. Ò fl. 100,- en 2 x Òfl 1000,-, Staat Oostenrijk 1868

3 Oostenrijk-Hongaarse Pandbrieven

1xVF 2xW

3 x VF

5 7 x City of Jersey City, 5% School Bond 1929, 41/4% Gold School Bond 1911, 4 x General Improvement Bond 2 x 1921, 1923, 1926, 1 51/2%Water Bond 1920 7 x VF
6 7 x City of Jersey City, 43/4% School Bond 1918, 41/4% Gold School Bond 1911, 4 x General Improvement Bond 2 x 1921, 1923, 1926, 1 51/2% Water Bond 1920 7 x VF
7

1 aand. f 100,-, Nederlandsch Surinaamsche Goud-Mij., Adam 1907

3 aand. f 100,-, Teriote Mijn-Maatschappij, Rotterdam 1889

VF

3 x VF

8

1 aand.f 12,-, Galicia Tin Maatschappij, ´s-Gravenhage1889

2 aand. f 100,-, Teriote Mijn-Maatschappij, Rotterdam 1889

VF

3 x VF

9

2 premie obl. f 2,50 Bevordering s Lands Weerbaarheid 1871

1 premie obl. f 2,50 Paleis voor Volksvlijt 1869

2 41/2% obl. f 1000,- Rotterdam 1926 en 1929

3 stortingsbewijzen Staatslening 1917 voor f 100,-, f 500,- en f 1000,-

VF en W

VF

2 x VF

3 x VF

10 15 verschillende Franse aand. periode 1913 – 1936 15 x VF
11

1 aand. fr 100,-, Mines de Balia-Karaidin 1926

1 bew. van 25 aand. Kokumbo (ivory Coast) Comp. Parijs 1911

1 bew. van 1, 5, 10 en 25 aand. sh. 4 p.a. London Tin Corp. 1937

F-

VF

4 x VF

12

1 bew. van10 aand. Ferrocarriles Nacionales de Mexico, 1922

2 opr. bew. Caminos de Hierro del Norte de Espana, Madrid 1926

1 4% obl. Fr fr 500,-, Comp des Chemins de Fer deL’Ouest de L’Espangne, 1894

3 stuks aand/obl. Comp des Chemins de Fer Sud de L’Espagne, aand. fr 500,- 1910, 6% obl. Fr fr 500,- 1889 en een 6% Cum.
pref. obl Fr fr 500,- 1908

1 aand. Pesetas 250.-, Compania General del Corcho S.A.E., Barcelona 1929

2 x VF

VF

VF


3 x VFVF

13 17 Belgische stukken v.n. Koloniale Mijnbouw 17 x VF
14

1 aand. f 1000,-, Deli-Spoorweg-Mij., A’dam 1899 + 1 aand. 1937

1 bew. van 3 aand. f 100,-, Passoeroean Stoomtram- Mij., ’s-Hage 1905

2 x VF

VF

15

3 aand. f 1000,-, + f 250,-, + f 500,-, Ned. Indische Spoorweg Mij, ’s-Hage 1920

1 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1895

1 aand. f 1000,-, Samarang-Joana Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1882

3 x VF


VF

VF

16

1 winstaandeel Suikercultuur Mij., A’dam 1909

1 aand. f 1000,-, Suikerfabriek Krian, A’dam 1940

5 scrips f 120,-, Crediet- en Handelsvereeniging Banda, A’dam 1949

1 pref. aand. f 1000,-, Crediet- en Handelsvereeniging Banda, A’dam 1925

VF

VF

4 x VF

VF

17

1 aand. 2e serie f 1000,-, Hypotheekbank voor Amerika, ’s-Hage 1912

1 premielot f 2,50, Bevordering ’s Lands Weerbeerheid, R’dam 1871

1 3% premielot Fr fr 100,- Vorstendom Servië 1881

VF

VF

W

18 10 winstbew. Nieuwe Internationale Hypotheek Bank, Groningen 1929 10 x VF
19 18 winstbew. f 100,-, Mij. voor Hypothecair Crediet Holland-Mexico, Adam 1919 18 x VF
20

1 aand. f 500,-, Holland-Bank, A’dam 1896

7 Winst-Uitdeelings Bewijs Holland.-Bank, A’dam 1896

VF

7 x VF

21

3 bew. van 4 pref. aand. A f 100,-, Kon. Holl. Lloyd, A’dam 1925

5 winstbew. idem. A’dam 1925

1 aand. ser B f 100,-, idem A’dam 1932

1 aand. ser C f 5,-, idem A’dam 1932

3 x VF

5 x VF

VF

VF

22

1 aand. ser. L f 500,-, Handels- en Landbouwbank, Gorinchem 1918

1 aand. f 1000,-, Algemeene Bank voor Zakelijk Onderpand, ’s-Hage 1909

5 cf stukken f 20,-, Vergde bedrijven Nederhorst, Goude 1969

VF

F


5 x F

23

1 pandbrief serie N f 1000,-, Nederlandsch-Amerikaansche Hyptheekbank, Uithuizen 1909

1 restantbew. f 500,-, Vergde Transatlantishe Hypotheekbanken, R’dam 1946

1 idem f 250,-, R’dam 1946

1 opr.bew. Beurskluizen en Safes onder de nieuwe Koopmansbeurs te Amsterdam 1902

F


VF


VF

VF

24

2 opr.bew. Javasche Bosch/Exploit. Mij. v/h P. Buwalda & Co., A’dam 1894

1 6% obl. f 1000,-, Nederlandsch-Indische Houtaankap Mij., R’dam 1917

1 6% obl. f 1000,-, Vergde Indische Bosch Exploit. Mij., A’dam1919

1 restantbew. f 200,-, Vergde Javasche Houthandel Mij., A’dam 1948

2 x VF


F


F

VF

25

1 amortisatie-bewijs f 100,-, Rubber Cult. Mij. Soengey-Raja, R’dam 1912

2 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Ngredjo, A’dam 1926 en 1940

1 bew. van 5 aan. f 100,-, Cult. Mij. Tjepper, A’dam 1936

1 aand. f 50,- Amsterdam Java Rubber Compagnie, ’s-Hage 1941

VF


2 x VF

VF

VF

26

1 aand. f 1000,-, Indische Handels Compagnie, Batavia 1920

2 bew. van oprichters-recht Javasche Cultuur Mij., A’dam 1890

1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Koerintji, A’dam 1937

1 5% obl. f 1000,-, Ned.-Indische Houtaankap Mij., R’dam 1916

2 aand. f 1000,-, Suikeronderneming Poerworedjo, A’dam. 1921

F

2 x F

VF

VF

2 x F

27

2 warrants Exploit. van Petroleumbronnen in Ned.-Indië, ’s-Hage 1937

1 aand. f 400,-, Ned.-Indische Escompto Mij., Batavia 1935

2 pref. aand. f 1000,-, Crediet- en Handelsverg. Banda, A’dam 1925

2 winstaand. Suikercultuur Mij., A’dam 1909

1 aand. f 250,-, Sumatra Plantage Mij., A’dam 1910

2 x VF


VF

2 x VF

VF en F

VF

28

1 aand. f 1000,-, Deli-Spoorweg-Maatschappij, A’dam 1899

1 aand. f 1000,-, Deli Spoorweg Mij., A’dam 1937

2 aand. f 100,-, Oost-Java Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1949

VF

VF

2 x VF

29

1 aand. f 1000,-, Madoera Stoomtram Mij., A’dam 1897

3 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram- Mij., ’s-Hage 1911+ 1919+ 1923

VF

3 x VF

30

1 aand. f 1000,-, Madoera Stoomtram Mij., A’dam 1897

3 aand. f 1000,- Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1895 +1910 + 1919

VF

3 x VF

31

1 aand. f 1000,-, Madoera Stoomtram Mij., A’dam 1897

3 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ‘s-Hage 1895 + 1910 + 1919

VF

3 x VF

32

2 aand. f 1000,-, Ned.-Indische Spoorweg-Mij.,’s-Hage 1920 + 1922

2 cert. f 100,-, idem A’dam 1922 + 1923

1 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1919

2 x VF

2 x VF

VF

33

1 aand. f 1000,-, Modjokerto \stoomtram Maatschappij, ’s-Hagr 1896

3 aand f 1000,-, Samarang-Joana Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1882 +1912 + 1916

VF


3 x VF

34 19 stuks bew. van 10 aand. National Railways of Mexico periode 1909 – 1954 19 x VF
35

1 4% Gold Bond $ 1000,-, National Railroad Comp. of Mexico, 1902

1 41/2% Gold Bond $ 1000,-, Institution for Encouragement of Irrigation Works and Development of Agriculture, Mexico 1908

VF

VF

36 20 stuks hoofdzakelijkUSA cert uitgegeven Amsterdam + 3 originele stukken 23 x VF
37 16 stuks Investors Overseas Servises (I.O.S.) 5 verschillende soorten 16 x VF
38

8 stuks (3 verschillende)Soc.Centrale D’Agriculture, Laon 1920

2 3% obl. Pesos 100,-,Staatslening Argentina 1956

3 4% Spanje Staatslening Psta 500 1930, Psta 1000 1951

8 x VF

2 x VF

3 x VF

39

14 stuks moderne USA stukken, periode 1887/1974

14 x VF
40

1 org USA stuk, The I.O.S. Investment Program Cert. 1965

1 Curacao Depositary receipt voor 10 shares van $ 0,25, Curacao 1869

VF

VF

41

5 depot certificaat $ 1000,/, Wabash Railroad Company, A´dam 1915

1 cert. voor 10 gew. aand. A´dam The United States Leather Comp. duplicaat 1955

12 cert. A´dam. voor 10 gew. aand. Detroit Aircraft Corp. A´dam 1930-1932

5 x VF


VF


12 x VF

42

2 cert. A´dam., voor 5 aand. Florida Central - Western Spoorweg-Mij. 1882

1 cert. A’dam £ 100The New Schibaieff Petroleum Comp. 1913 + 17 andere

2 x VF


18 x VF

43 25 stuks Oostenrijk/Hongaarse stukken en enkele Poolse 25 x VF
44 17 stuks Frankrijk en België en 9 Oostenrijk Hongarije + enkele andere 26 x F VF
45

1 aand. f 50,-, Amsterdam Java Rubber Compagnie, ’s-Hage 1941

1 bew. van 5 aand. f 100,-, Cult. Mij. Gogo-Niti, A’dam 1917

1 aand. f 1000,-, Suikerfabriek Kaliredjo, A’dam 1909

1 aand. ser. VII f 100,-, Ned-Indische Mijnbouw Mij., Batavia 1897

VF

VF

VF

VF

46

1 bew. van 20 aand. £ 12,-, Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Diamantmijn-Mij., A’dam 1894 (aangesneden)

1 aand. f 1000,-, Cultuur Mij. Soeban Ajam, A’dam 1926

2 aand. f 1000 en f 600,-,Nederlandch-Indische Houtaankap Mij., R’dam 1895 en 1915

1 aand. f 1000,-, Javasche Bosch-Exploitatie Mij., A’dam 1894

1 warrant Suikerfabrieken Tjeweng Lestari, A’dam 1951

1 aand. f 1000,-, Sumatra Koffie- en Rubber-Cult. Mij. De Westkust, A’dam 1925

W


F

2 x VF


F

VF

VF

47

1 aand. f 1000,-, Handelsmaatschappij en Technisch Scheepvaartbureau Navis, Groningen 1918

2 aand. f 1000,-, Klinker Isoliet, ’s-Hage 1948

VF


2 x VF

48

2 aand. f 100,-, Mulder – Vogem, Nieuw Vennep 1966

7 aand. f 500,-, idem Nieuw Vennep 1967

2 x VF

7 x VF

49 4 cert. £ 1,-, The Langkat Mij, London 1889 4 x VF
50 4 cert. idem London 1889 4 x VF
51 4 cert. idem London 1889 4 x VF
52

1 aand. f 1000,-, Mijnbouw Mij. Valongo, R’dam 1934

1 aand. f 1000,-, Ferreira Mijn, R’dam 1938

F

F

53 9 aand. f 500,-, Arch, ’s-Hage 1963 9 x VF
54

3 blanco stukken; aand. f 100,-, aandeel 10 x 100,- en f 100,- prioriteitsaand. Interwaarden  s-Hage 19??

1 blanco participatiebewijs Amstgeld Commodity Cosortium, Amsterdam 19??

3 x VF


VF

55

1 aand. f 500,-, Batava Margarine Works, Nijmegen 1960

1 aand. B J. Duiker en Co’s fabriek van apparaten e Werktuigen, ’s-Hage 1963

1 winstbewijs Internationale Tobis Mij., A’dam 1933

1 aand. 1e serie f 1000,-, Nederlandsche Mij. voor Overzeehandel, ’s-Hage 1919

1 aand. f 25,-, Kon. Scholten Honig, Amersfoort 1966

1 5% obl. f 1000,-, Kruseman’s Uitgevers Mij., ’s-Hage 1964

W

VF


F

F


W

VF

56

2 aand. f 1000,- serie 4 en 35 Kon. Holl. Lloyd, A’dam 1908 en 1919

2 winstbew. idem 1925

1 aand. B f 100,-, en 2 aand. C f 5,- idem 1932

1 cert. f 100,-, Rijn-Schelde-Verolme Machine fabrieken en Scheepswerven R’dam 1971

1 aand A f 50,-, Kalis & Co’s Baggermaatschappij

2 x F-

2 x VF

VF

VF


VF

57

5 restantbewijzen Machinefabriek Reineveld, Delft 1937

1 aand. f 1000,-, Machinefabriek Reineveld, Delft 1963

5 x VF

VF

58

1 cert A’dam groot £25,-, Phoenix Oil and Transport Comp., A’dam 1934 (incl. coupons)

2 winstbew. f 100,-, Mij. voor Hypcrediet Holland-Mexico, A’dam 1919

2 aand. f 500,-, Holland-Bank, A’dam 1896

VF


2 x VF

2 x VF

59

7 bewijzen van 10 aand. Natonal Railways of Mexico, 1909/1913

2 z.g. Theiss loten, Budapest 1880

2 bewijzen van uitgestelde Couponbetaling sh. 5 en 15, Staat Parana 1916

1 bew. van 1537,279 aand. in bel.\Mij Afca Inc S.A. , Vaduz 1970

7 x VF

2 x F

2 x F


VF

60

1 cert £ 100,-, The New Schbaieff Petroleum Comp., A’dam 1913

1 4% obl. RM 2000,-, Rjazan-Uralsk,St. Petersburg 1898 (zwaar aangesneden)

3 41/2% pandbrieven Rs 100,-,Moskouwer Agrar Bank, Moskou 1895

1 41/2% idem Rs. 500,-, Moskou 1895

VF

W


3 x VF

VF

61 2 scrips 5% Chinesische Tientsin-Pukow-Eisenbahn Anleihen, Berlijn 1938 Kuhlmann Tps 16 2 x F
62

1 aand f 1000,-, Unie Bank voor Nederland en Koloniën, A’dam 1914

1 onderaand. f 100,-, Petroleum Royalty Mij., ‘s-Hage 1901

5 aand. f 1000,-, Madoera Stoomtram Mij., A’dam 1897 (zonder coupons)

1 pref. aand. f 1000,-, idem A’dam 1904

1 aand. f 100,-, Oost-Java Stoomtram Mij., ‘s-Hage 1949

VF

VF

5 x VF

VF

VF

63 5 aand. f 1000,-, Nederlandsch-Indische Spoorweg-Mij., ‘s-Hage 1920/1922 5 x VF

64

5 aand f 1000,-, Samaang-Joana Stoomtram Mij., ’s-Hage 2 x 1882, 2 x 1889, 1 x 1911

5 x VF
65

6 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram Mij., ’s-Hage 4 x 1895 2 x 1919


5 x VF + F1
66

1 aand. Rup. 62,50, Nieuw Praauwenveer, Surabaja 1952

1 aand. (N) Cultuur Mij. Mandaling, Batavia 1909

VF

VF

67 idem kavel 66 2 x VF
68 idem kavel 66 2 x VF
69 idem kavel 66 2 x VF
70 idem kavel 66 2 x VF
71

idem kavel 66

2 x VF
72

idem kavel 66

2 x VF

n.b. het eerste bod begint bij € 1,- en niet lager!!!!!

U kunt ook bieden door het Biedingsformulier te downloaden. Terugzenden per email via contact@vvof.nl. Voor gebruik van het Biedingsformulier heeft u Microsoft Word nodig.