Logo Logo Logo Logo
Aandeel

9e VVOF veiling 2017

Wanneer : a.s. zaterdag 15 april 2017
Waar : Dorpshuis op het Dorpsplein
1115 CX Duivendrecht,

Tijdstip : 13.00 – 14.30 uur
Toegang : gratis (parkeren gratis)
Kavels bezichtigen: Vanaf 11.30 uur tot 12.45 uur op de veilinglocatie.
Inschrijven en afhalen biednummer: Vanaf 11.30 uur tot 12.45 uur aan de bestuurstafel.
Commissie: Bieders en inbrengers betalen beide 10% aan veiling kosten.

Biedingstappen:
10 tot € 25 : + € 1
€ 25 tot € 50 : + € 2
€ 50 tot € 100 : + € 3
€ 100 en hoger : + € 5

Schriftelijke biedingen: Schriftelijke biedingen dienen op woensdag 12 april 2017 bij het secretariaat J.J. Ursem, Heemstede 59, 1187 MG, Amstelveen ontvangen te zijn.

Bieden per email is ook mogelijk.

Betaling: Indien u verworven kavels na afloop van de veiling wilt meenemen dient er contant betaald te worden. Pinautomaat in winkelcentrum aanwezig.

Verzending: Veilingkavels worden uitsluitend aangetekend verstuurd.

Bekijk hier de veiling catelogus 2017

Bekijk hier het biedformulier

Mail-Bid

Mail-Bid is een ander woord voor schriftelijke veiling. De Mail-Bid is bedoeld voor derden die, op wat voor manier ook, plotseling in het bezit zijn gekomen van oude effecten en voor leden die van oude effecten af willen. De VVOF biedt u een mogelijkheid om stukken te laten taxeren en ze eventueel via de Mail-Bid te verkopen. De kopers zijn lid van de VVOF en hebben hun lidmaatschapsgeld betaald. De onderstaande Mail-Bid is opgenomen in het laatstverschenen nummer van het VVOF Mededelingenblad.

Op onderstaande kavels kan door leden worden geboden. Bieders worden verzocht de biedingen per email via contact@vvof.nl aan de VVOF te sturen of via de post naar adres Heemstede 59, 1187 MG Amstelveen.

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: van € 1 t/m € 10 met € 0,50, daarboven met € 1,-. De minimum inzet is € 1,00. Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de verkopers plaats.

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 10%). Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd.

In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het onderstaande schema:

Afkortingen en betekenissen.
Afkorting Betekenis
UNC als nieuw
EF als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W waardeloos
N stukken op naam
+ decoratief
++ zeer decoratief


Mail-Bid stukken huidige periode

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwe lijst met stukken waarop u schriftelijk kunt bieden. 

Kavels Mail-Bid periode II  2017,
sluitingsdatum woensdag 12 april 2017 voor schriftelijke biedingen (post, email) en zaterdag 15 april 2017 voor bezoekers van de ruilbeurs.

# Stukbeschrijving Details

1

1 8% obl. $ 100,- of  Ned. fl 250,-, Amsterdam emissie, groen, geschreven nummers,            Galveston,  Houston & Henserson R.R., New York 1857

1 8% obl. $ 100,-, of £ 20,-, Amsterdam emissie, wit gedrukte nummers, idem N Y 1857

F
 

VF

2

idem kavel 1 alleen de groene, geschreven cyfers

F en VF

3

5 aand. f 500,-, Holland-Bank, Amsterdam 1896

5 x VF

4

3 stuks oprichters-bewijs Mij. voor Hypothecair Crediet Holland-Mexico, A’dam 1909

1 winstbewijs f 100,- idem                                                     A’dam 1919

3 x VF


VF

5

1 aand. f 1000,-, Marx & Co’s Bank,  Rotterdam 1-10-1919

1 aand. f 250,-, Utrechtsche Bank vereeniging, Utrecht 1918

1 4% pandbrief serie F f 500,-, Nederlandsch-Indische Hypotheekbank, Batavia 1939

VF

VF

VF

6

1 onder-aandeel (N) f 100,-, Alg. Centrale Bankverg. voor den Middenstand, A’dam 1919

1 3% obl. Rp 1000,-, Bank Industri Negara, Djakarta 1956

2 5% pandbrief f 1000,-, Hypotheekbank voor Amerika, ’s-Hage 1913 en 1917

F

VF


2 x VF

7

1 5% pandbrief f 1000,-, Hypotheekbank voor Amerika, ’s-Hage 1913

1 6% pandbrief f 100,-, Hypotheekbank voor Amerika, ’s-Hage 1916

F

VF

8

2 5% pandbrief f 1000,-, Hypotheekbank voor Amerika, ’s-Hage 1916 en 1917

2 6% pandbrief f 1000,-, idem                                           ’s-Hage 1919

2 x F

2 x VF

9

1 5% pandbrief f 1000,-, idem                                           ‘s-Hage 1913

3 6% pandbrief f 1000,-, idem                                        ‘s-Hage 1916 1919 1920

VF

3 x VF

10

1 5% pandbrief f 500,-, idem                                           ’s-Hage 1914

1 5% pandsbrief f 100,-, idem                                          ’s-Hage 1916

1 6% pandbrief f 1000,-, idem                                         ’s-Hage 1915

1 6% pandbrief f 500,-, idem                                            ’s-Hage 1916

VF

VF

F

VF

11

3 41/2% pandbrief 2e 3e en 4e  serie f 1000,-, Holland-Bank A’dam 1904,  1908 en 1912

3 x VF

12

2 5% pandbrief 6e serie f 100,-, Holland-Bank, Amsterdam 1917

1 5% pandbrief 6e serie f 1000,-, idem               Amsterdam 1917     

2 x VF

F

13

1 5% pandbrief 6e serie g 100,-, Holland-Bank, Amaterdam 1917

2 6% pandbrief  5e en 7e serie f 1000,-, idem      Amsterdam 1916 en 1918

VF

2 x F

14

1 aand. f 20,-, Glasfabriek Leerdam, Leerdam 1933

1 bewijs van 10 aand. f 20,-, idem

W

VF

15

idem kavel 14

2 x VF

16

1 aand. f 250,-, Fransch-Hollandsche Caoutchouc Mij. van de Boven Amazone Rivier,Amsterdam 1910

1 certificaat f 600,-, Transvalia Land-Exploratie & Mijn. Mij., Amsterdam 1902

1 curacao depositary Receipt voor 100 shares common I.O.S., Ciracao 1969

VF
 

VF

VF

17

4 aand. f 1000,-, Klinker Isoliet, ’s-Hage 1948

4 x VF

18

3 aand. f 1000,-, Motorenfabriek Pluvier, Rotterdam 1961

3 x VF

19

6 3% premieobligaties f 10,-, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, A’dam 1921

5 x VF + F

20

idem kavel 19

6 x VF

21

2 4% obl. RM 2000,-, Moskau-Kiew-Woronesch, 1895   SU E 1066d

2 4% obl. RM 2000,-, Rybinsk Spoorweg 1895   SU E 1080d

1 4% obl. Rs 625,- Wladikawkas Spoorweg 1894    SU E 1060b

2 x VF

2 x VF

VF

22

2 certificaten Rs 500,-, Binnenlandsche Leening van Rusland  1901

1 certificaat Rs 1000,-, idem                                                       1901

2 x VF

VF

23

5 aand. f 500,-, The United Java Oil Mills Ltd, Soerabaia 1918 en 1919

2 x VF 3 x F

24

3 aand. f 500,-, Rubber Cultuur Mij Soengey-Raja, ‘s- Hage okt 1909, febr. 1910, apr. 1910

3 x VF

25

4 aand. idem                                                              ’s-Hage 3 x febr. 1910, 1 x april 1910

4 x VF

26

3 aand. f 100,-, Cultuur Mij. Koerintji, Amsterdam 1937

3 x VF

27

4 aand. f 100,-, idem                             Amsterdam 1937

4 x VF

28

2 aand. f 500,-, Peudawa Petroleum Maatschappij, Amsterdam 1912

1 aand.  serie Q f 1000,-, Rotterdam-Tapanoeli Cult.- Mij. R.dam april 1911

1 bew. van 100 aand. £ 1,-, The Lankat Maatschappij Ltd., Londen 1890

2 x VF

F

F

29

1 5% pandbrief serie A f 1000,-, Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank, Gorinchem 1913

1 5% pandbrief f 1000,-, Hypotheekbank voor Amerika, ’s-Hage 1916

1 6% pandbrief f 500,- idem                                             ,’s-Hage 1916

VF


F

F

30

3 bewijs van overwinst Houthandel v/h Altius & Co., Amsterdam 1925

3 8% cum.pref.aand. f 1000,-, Lutkie & Cranenburg’s Kantoorboekenfabriek en Papiermij, ’s-Hertogenbosch 1921

3 x VF

3 x F

31

1 aand. f 1000,-, Nederlandsche Stoomvaart-Mij. Bestevaer, Amsterdam 19 okt. 1917

3 aand. serie C f 5,- Koninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam 1932

3 aand. serie D f 12,50 idem                                        Amsterdam 1932

VF

3 x VF

3 x VF

32

8 4% Tweede Hypothecaire Inkomsten-obligatie Kon. Holl. Lloyd, Amsteram 1925

8 x VF

33

1 cert. A’dam  voor 10 gew. aand. Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific RR Comp., Amsterdam 1951

2 org. shares van 10 New York, Ontario and  Western Railway, New York 1924 en 1925

VF

 

2 x VF

34

1 53/4% obl. f 1000,-, Gemeente Apeldoorn, Apeldoorn 1920

1 4% obl. f 1000,-, Den Helder, Den Helder 1933

1 3% obligatie f 100,-, Gemeente Rotterdam 1868

1 41/2% obl. f 100,-, Leening aangegaan tot verbeteren der Keibestrating van Westdorpe, Westdorpe 1927

1 31/2% obl. f 500,-, Verg tot Christelijke Verzorging van Geeste- en Zenuwzieken,

’s-Hage 1049

VF

VF

VF

VF
 

VF

35

1 aand. f 1000,-, Almelosche Stoomspinnerij, Weverij en Verwerij, Almelo 1889

1 aand. 3e serie f 1000,-, Leidsche Katoenmaatschappij, Leiden 1887

VF

VF

36

1 aand. ser. A Mijnbouw Mij. Kahajan, Soerabaia 1900

1 aand. ser. C,  idem                               Soerabaia 1903

1 oprichtersbewijs Mijnbouw Mij. Pagoejaman, Batavia 1900

1 aand. f 100,-,  idem                                            Batavia 1898

VF

VF

VF

VF

37

1 aand. f 200,-, Celebes Mijnbouw Mij. Balotji, Amsterdam 1897

1 aand. B f 100,-, Mijnbouw Mij. Belang, Batavia 1896

1 aand. f 100,-, Mijbouw Mij. Hawaun, Semarang 1897

1 niet pref. aand.f 100,-, Mijnbouw Mij. Ketahoen, Batavia 1903

VF

W

VF

F

38

1 aand. f 1000,-, Kampar-Sumatra Goud Exploratie Mij., Amsterdam 1926

1 winst-aand. Explor. Syndicaat Pagoeat, Amsterdam 1898

1 winst-bewijs II , idem                              Amsterdam 1904

1 bew.van 5 aand f 100,-, Mijnbouw Mij. Pale;eh, Batavia 1905

1 aand. ser. V f 100,-, Mijnbouw Mij. Simau, Batavia 1907

1 aand. ser. I Mijnouw Mij f 100,-, Tambang Gadang, Batavia 1902    

VF

VF

VF

W

F

VF

39

1 aand. f 1000,-, Mijnbouw-Mij. Salida, Amsterdam 1882

1 aand. f 100,-, Mijnbouw Mij. Siloengkan, Amsterdam 1909

1 aand. ser V f 100,-, Mijnbouw-Mij. Simau, Batavia 1907

1 aand. f 250,-, Mijnbouw Mij. Soemalata, Amsterdam 1896

VF

VF

VF

VF

40

1 oprichtersbewijs Goud-Mij. Oost-Totok, Amsterdam 1898

1 aand. f 100,-, Nederlandsch-Indische Exploratie-Maatschappij, ’s-Hage 1896

1 aand. f 100,-, Mijnbouw Mij. Tambang Sibonak, Batavia 1901

1 aand. f 500,-, Mijnbouw-Mij. Toeval, ’s-Hage 1902

1 aand. ser C f 100,-, Mijnbouw Mij. Zuid Bantam, Batavia 1936

1 aand. f 350,-, Het Java Veem, Djakarta 1950

VF

VF

VF

VF

F

VF

41

1 aand.  f 1200,-, Anlo-Dutch-Mining-Comppany, Amsterdam 1880

1 aand. f 500,-, Eerste Nederlandsch-Rumeensche Steenkolen Mij., A’dam 1903

1 aand. f 100,-, Nedrlandsch Surinaamsche Goud-Mij., Amsterdam 1907

1 aand. f 1000,-, Spokane Mijnen, Amsterdam 1917

VF

VF

VF

F

42

1 onder-aand. f 100,-, Fin. Mij. voor Kurkondernemingen, Amsterdam 1928

1 aand. f 1000,-, Groninger Industrieele Credietbank, Groningen 1926

1 aand. serie Z f 500,-, Handels- en Landbouwbank, Gorinchem 1919

1 4% pandbrief ser. F f 500,-, Ned.-Indische Hypotheekbank, Batavia 1937

VF

VF

VF

VF

43

1 aand. f 200,-, Nederlandsche Elektriciteit Mij., Amsterdam 1903

1 aand. f 500,-, General Bulb Company (Alg. Mij. voor Bloembollen) Vogelenzang 1903

VF

VF

44

1 aand. f 1000,-, Groninger Rijwielenfabriek A. Fongers, Groningen 1954

1 aand. f 100,-, Amstelbrouwerij, Amsterdam 1966

1 bew. van 10 warrants B Staal Bankiers, s-Hage 1986

VF

VF

VF

45

1 6% obl. f 1000,-, Cacao- en Chocoladefabriek J. Pette Hzn. Wormerveer 1914

1 6% obl. f 1000,-, idem                                                                                 1925

1 aand. f 1000,-, Hotel De Oude Doelen, ’s-Hage 1917

W

VF

VF

46

1 aand. f 500,-, Café-Restaurant Parkzicht, Amsterdam 1931

1 aand. (N) f 1000,- Hotel en Café-Restaurant Américain, ’s-Hage 1922

VF

VF

47

1 aand. Eerste Ned. Fabriek van Traan en Vischguano De Lofodden, Zaandam 1903

1 aand. f 1000,-, Zeevischhandel van Oterendorp & Co., IJmuiden 1917

VF

VF

48

1 oprichtersbew. Canadeesche Cultuur Compagnie, Rotterdam 1913

1 6% obl. f 1000,-, Internationaal Verkeersbureau, Amsterdam 1922

1 aand. f 100,-, Exploit. Mij. Scheveningen, ’s-Hage 1963

1 6% obl. f 1000,-, Cacao-en Chocoladefabriek J. Pette Hzn., Wormerveer 1925

VF

VF\

VF

F

49

collectie van 9 versch. Europese bankaand/obl. w.o. Israel, Monaco Luxemburg etc

9 x VF

50

collectie van 3 versch. Indonesische aandelen 1950/1956

3 x VF

51

collectie van 7 versch. Europesche Bank stukken

7 x VF

52

collectie van 5 versch. bankstukken 4 x Zwitsers en 1 aand. Fr.fr. 500,-, Banque Industrielle  de Chine, China 1920   CA 0301d

5 x VF

53

collectie van 20 bankaand/obl. Oostenrijk/Hongarije

20 x VF

54

collectie van 5 Scandinavische Banken + 2 stukken Kreuger en Toll

7 x VF

55

collectie van 15 verschillende Bank stukken van over de wereld

14 x VF + F

56

1 71/2% inkomsten-obl. f 500,-, Ad. Donker, Bilthoven 1944

1 bew. van deelgerechtigdheid Birnie’s Exploit. Mij in liq., Amsterdam 1978

VF

VF

57

1 blanco aand. f 1000,-, Algemeene Garage en Automobiel Mij., A’dam 19..   (Importeur van Mecedes Benz, in 1980 overgenomen door Mecedes Benz)

1 uittreksel uit het aand. register voor 1 opr.bew. en 5 aand. Automobielbedrijf Bilthoven  Bilthoven 1973

VF

 
VF

58

1 aand. f 1000,-, Asselbergs’IJzerindustrie en Handel. Mij., Bergen o/Z. 1954

1 aand. f 500,-, Batava Margarine Fabrieken , Nijmegen 1960

1 aand. f 1000,-, Tricottagefabrieken v/h Frans Beeren & Zonen,  Weert 1949

1 aand. f 25,-, Koninklijke Scholten Honig, Amersfoort 1966

VF

VF

VF

F

59

2 aand. f 100,-, Beurs-Express, Amsterdam 1971

1 10% obl.f 100,-, idem             Amsterdam 1973

1 aand. f 1000,-, Koninklike Tapijtfabrieken Bergoss, Oss 1968

1 bew. van 10 aand. f 100,-, G. Dikkers & Co. Hengelo (O) 1973

2 aand. B f 500,-, J. Duiker en Co’s Fabriek van Apparaten en Werktuigen, ‘s-Hage 1961        

2 x VF

VF

VF

VF

2 x VF

60

2 aand. f 100,- en f 500,-, ARCH N.V. ’s-Gravenhage 1964 en 1963

1 43/4% converteerbare obl. f 1000,-, ARCH, ’s-Gravenhage 1963

2 verschillende optiebew. Unilever, Rotterdam 1937

1 aand. f 1000,-, Maatschappij A.G.O., Ter Apel 1965

1 premie-obl. f100,-, Mij. Beider Belang tot Exploit. Onr. Goederen, ’s-Hage 1916

2 x VF

VF

2 x VF

VF

VF

61

1 aand. f 1000,-, Compania Mercantil Argentina, ’s-Gravenhage 1915

1 aand. f 1000,-, idem                                            ’s-Gravenhage 1920

1 cert. f 100,-, idem                                                    Amsterdam 1920

VF

VF

VF

62

1 voorlopig bewijs van aandeel f 250,-, Amsterdamsche Parkschouwburg, A’dam 1887

VF

63

3 aand.van f 100,-, f 1000,- en f 2000,-  Ned. Petroleum Mij. Anoto Benzonaft,                  ‘s-Gravenhage 1922

1 recepis van aand f 1000,-, Bolte & Gorter, Groningen 1950

3 x VF

 

VF

64

12 stuks A’dam cert.van U.S. aandelen, periode 1886 – 1936

12 x VF

65

2 aand. f 1000,-, Van de Eb & Dreeselhuys’Scheepvaart-Maatschappij 1918 1920

1 aand. 44e serie f 1000,-, Kon. Holl. Lloyd, Amsterdam 1920 + winstbew. 1925

2 x VF

2 x VF

66

1 aand. f 1000,-, Algemeene Stoomvaart-Mij., Rotterdam 1914

2 aand. ser 4 en 7 f 1000,-, Ned. Zuid-Afrikaansche Stoomvaart-Mij., Amsterdam 1920

VF

VF + F

67

1 aand. 6e serie f 500,- Ned.-Amerikaansche Stoomvaart-Mij. H.A.L., R’dam 1881

1 aand. 21e serie f 500,- idem                                                                  R’dam 1899

F

F

68

1 1/20e  3% obl. 7e serie f 1,50 De Tijdgeest, Rotterdam 1907

1 3% polispremie-obl. f 10,-, De Tijdgeest, Rotterdam 1908

F

F

69

1 aand. 2e ser. f 100,-, Vereenigd Mijnbezit, Amsterdam 1905

1 aand. (N) f 1000,-, Veenderij De Deelen, Heerenveen 1921

2 versch. optiebewijs Unilever, Rotterdam 1937

1 aand. f 100,-, Trust en Maatschappij tot Economisch Bedrijfsonderzoek, ‘s-Hage 1943

1 aand. + 1 bew. van 10 aand. f 100,-, Van der Vliet Wernink, A’dam 1970 

VF

VF

2 x VF

VF


2 x VF

70

1 cert. f 100,-, Compania Mercantil Argentina,Argentijnse Handel Mij., Amsterdam 1920

1 aand. f 1000,-, B.G. Stibbe ter Marsch & Co’s Expot- en Import Mij., A’dam 1921

1 cum.pref. aand. f 500,-, Alg. Looiextract-Industrie, Rotterdam 1921

1 aand. ser. B f 250,-, Bonds Inkoop- en Productiemaatschap, A’dam 1920

VF

VF

VF

VF

71

1 aand. ser. 44 f 1000,-, IJselwerf, Utrecht 1920

1 aand. f 500,-, Lesser & Co’s Handel Mij., Amsterdam 1922

1 aand. f 1000,-, Unie Bank voor Ned. en Koloniën, A’dam 1920

1 7% obl. f 50,-,  Coöp. verg. Haagsche Slachtproductenhandel, ‘s-Hage 1920

VF

VF

F

F

72

1 cum.pref.wd.aand. ser. A f 1000,-, E. Moormann & Co., Amsterdam 1921

3 aand. f 250,-, f 500,- en f 1000,-, Ned.-Indische Spoorweg Mij., ‘s-Hage 1920

VF

3 x VF

n.b. het eerste bod begint bij € 1,- en niet lager!!!!!

U kunt ook bieden door het Biedingsformulier te downloaden. Terugzenden per email via contact@vvof.nl. Voor gebruik van het Biedingsformulier heeft u Microsoft Word nodig. 

Opbrengsten Mail-Bid vorige periode

Hieronder vind u de opbrengstlijst van de afgelopen periode.
Bekijk hier de opbrengst Mailbid 2016 III in pdf.