Logo Logo Logo Logo
Aandeel

Mail-Bid

Op onderstaande kavels kan alleen door de leden schriftelijk worden geboden.
Bieders wordt verzocht de biedingen per email; contact@vvof.nl aan de VVOF te zenden of via de post naar adres J.J. Ursem,
Heemstede 59, 1187 MG te AMSTELVEEN

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: van €1 t/m €10 met € 0,50, daarboven met € 1,-.

Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de verkopers plaats.

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 10%). Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd.

In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het onderstaande schema:
 

Afkortingen en betekenissen.
Afkorting Betekenis
UNC als nieuw
EF als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W waardeloos of beplakt met tape
N stukken op naam
+ decoratief
++ zeer decoratief


Mail-Bid stukken huidige periode

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwe lijst met stukken waarop u schriftelijk kunt bieden. 

Kavels Mail-Bid II  april 2020,
sluitingsdatum woensdag 15 april 2020 voor schriftelijke biedingen (post, email).

# Stukbeschrijving Details
1 6 4% obl. £ 100,-, Moskau-Windau-Rybinsk 1889 SU E 1083b

4 4% obl. Rs. 625, Rusland Staat 6e ser. 1894

5 x VF

4 x VF

2 2 4% obl.Rs 625,-, Riazan-Uralsk Railway 1894 SU E 1108b

1 4% obl. RM 1000,-, Orel-Griasi spoor 1889 SU E 1198b

1 4% obl. RM 2000,-, Orel-Griasi spoor 1889 SU E 1098c

4 4% obl. Rs 625,-, Südwest-Eisenbahn 1885 SU E 1143b

1 receipt B Mex.$ 1125,-, United States of Mexico New York 1924

2 x VF

VF

VF

4 x VF

VF

3 40 stuks Oostenrijk Hongaarse Pandbrieven 40 x F VF
4 22 stuks 41/2% obl. Kr. 2000,-, Oesterreichische Eisenbahn-Verkehrs-Anstalt, Wenen 1902 22 x VF
5 1 aand. B fr.100.-. Nouvelle Linneère du Canal Gand, Gent 1912

1 part soc. Minière & Industrielle du Tamega, Brussel 1925

5% obl. Bfr 500,-, Produits Alumineux, Brussel 1910

1 action de dividende Soc. D’Electrique d’Odessa 1910

1 aand. $ 100,-, Barcelona Traction, Light and Power, 1913

F-

VF

VF

F

VF

6 1 aand. f 1000,-, Deli-Spoorweg-Mij., A’dam 1913

1 bewijs van 6 winstaand. Nederlandsche Tramwegmaatschappij, Heerenveen 1912

1 aand. 14e ser. f 1000,-, Kon Holl. Lloyd, A’dam 1913

1 aand. f 1000,-, Houthandel v/h Altius & Co., A’dam 1913

1 aand. f 500,-, Peudawa Petroleum Mij., A’dam 1912

VF

VF


VF

F

VF

7 1 cert. £ 100,-, The New Shibaieff Petroleum Company, A’dam 1913

1 aand. (N) f 50,-, Mij. Exploit. Onr. Goed. ’s Zomers Buiten, Rotterdam 1913

1 aand. f 50,-, Chemische Industrie Amsterdam, A’dam 1912

VF

VF


VF

8 1 winstbew. Indische Land- en Boschbouw-Mij., ’s-Hage 1912

1 cert. f 1000,-, Cult. Mij. Medarie, A’dam 1912

1 pref. aand. f 250,-, Nederlandsche Gutta-Percha Mij., ’s-Hage 1911

1 onder-opr-bew. Exploit.-Mij. Noembing, ’s-Hage 1910

VF

VF

VF


VF

9 3 obl. f 100, 500 en f 1000,-, R.K. Kerkbestuur Koningin van de Heilige Rozenkrans, Budapest 1927 3 x VF
10 3 obl. idem 3 x VF
11 2 Zwischenquittung Marzilger Fischindustrie. Bergen – Rügen 2 x VF
12 1 winstbew. For the sale of State Domains of the Kingdom of Italy, Torino 1865

1 31/2% obl. Lire 500,-, Staat Italië 1945

1 premie coupon Italiaanse Rode Kruis, ca 1888

1 premieobl. Lire 10,-, Bevilacqua La- Masa, Rome 1889

1 bew. Van 100 sh. American Telephone and Telegraph comp. 1969

VF


VF

VF

VF

VF

13 2 cert. A’dam £ 5,-, Oroya Leonesa , A’dam 1910

3 org GB stukken £ 20,-, Charles Laffitte & Comp. 1866

1 bew. van 20 sh. £ 5,-, Houillères de la Dordogne, Mines de Charbon du Lardin, 1905

1 share £ 4,-, The Continental Mining and Metallurgical Comp. 1890

Bew. van 5 pref. sh., Petroleum Revenues Comp. 1914

Bew. van 10 sh. £ 1,-, The Timbiqui Gold Mines Comp. 1900

Bew. van 10 sh £ 1,-, New Gallao Gold Mines Comp. Londen 1928

2 x VF

3 x VF

VF


VF

VF

VF

F

14 1 aand. f 100,-, Beurs-Express, A’dam 1971

1 aand. f 500,-, Arch ,’s-Hage 1963

1 bew. van 20 aand. Bobel, A’dam 1986

1 aand. f 1000,-, Rotterdam 1959

1 53/4% obl. f 500,-, Mulder-Vogem, Nieuw-Vennep 1965

1 nrc. F 100,-, Rijn- Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven, Rotterdam 1971

1 71/4% c.v. f 1000,-, Kon. Scholten-Honig, Koog a/d Zaan 1973

1 aand. B f 100,-, Kon. Hollandsche Lloyd, A’dam 1932

VF

VF

VF

VF

VF

VF


VF

VF

15 1 blanco bew. van 5 aand. f 20,-, Uitgevers Mij Elsevier, Amsterdam ca 1975

1 specimen bew. van 5 aand. f 20,-, Akzo, Arnhem 1973

1 6% spaarobl. F 1000,-, Albert Heijn, Amsterdam 1960

VF


VF

VF

16 5 recepissen Rs. 250,-,Nederlandsche Bank voor Russischen Handel, A’dam 1917

1 aand. f 500,-, Rumeensche Petroleum Mij. Bacau, ’s-Hage 1911

5 x VF

VF

17 2 aand. f 5,-, Daf, Eindhoven 1989

9 bew. van 4 aand. f 5,-, Daf, Eindhoven 1989

2 bew. van 200 aand. f 5,-, Daf, Eindhoven 1989

2 x VF

9 x VF

2 x VF

18 1 4% obl. Rs. 500,-, Groot Russische Spoor 1859 1e emissie SU E 1016a

1 4% obl. Rs. 500,-, Groot Russische Spoor 1859 1e emissie SU E 1017

1 3% obl. Rs. 625,-, Groot Russische Spoor 1881 3e emissie SU E 1021b

VF


VF


VF

19 2 4% obl. RM 500,-, Rjazan-Uralsk 1898 SU E 1110a

2 4% obl. RM 1000,-, idem en 1 obl. RM 2000,-, idem SU E 1110b en 1110c

2 x VF

3 x VF

20 1 4% obl. RM 500,- Rjäsan-Uralsk 1897 SU E 1109a

5 4% obl. RM 1000,-, idem en 13 x RM 2000,- idem SU E 1109b en c

VF

 

21 1 4% obl. Rs. 125,- Orel-Witebsk 1894 SU E 1099a

4 4% obl. Rs. 625,-, idem SU E 1099b

VF

4 x VF

22 1 41/2% obl. RM 500,-, Moskau-Kiew-Woronesch 1910 SU E 1075a

10 41/2% obl. RM 1000,-, idem en 5 obl. RM 2000,- idem SU E 1075b en c

VF

15 x VF

23 7 41/2% obl. RM 1000,-, Moskau-Kiew-Woronesch 1909 SU E 1073b

1 41/2% obl. RM 500,-, idem SU E 1073a

6 x VF
24 20 4% obl. RM 500,-, Moskau-Kiew-Woronesch 1895 SU E 1066a/b

1 4% obl. RM 2000,- idem SU E 1066d

20 x VF

VF

25 14% obl. RM 500,-, Süd-Ost Eisenbahn 1897 SU E 1133a

1 4% obl. RM 1000,-, Süd-Ost Eisenbahn 1898 SU E 1134b

2 4% obl. Rs. 625,-, Groot Russische Spoor 1890 SU E 1023

1 4% obl. RM 1000,-, Moskau-Kasan spoor 1901 SU E 1054b

VF

VF

2 x VF

F

26 7 4% obl. Rs. 625,-, Groot Russische Spoor 1888 SU E 1022

1 4% obl. RM 1000,-, Moskau-Jaroslaw-Archangel 1897 SU E 1042b

1 4% obl. RM 2000,-, idem SU E 1042c

VF, 3 x F

VF

VF

27 5 41/2% obl. RM 2000,-, Podolische Eisenbahn 1911 SU E 1101c 5 x VF
28 1 4% obl. RM 1000,-, Moskau-Windau-Rybinsk 1897 SU E 1081b

2 4% obl. RM 2000,-, idem 1897 SU E 1081c

1 4% obl. RM 2000,-, idem 1898 SU E 1082c

6 4% obl. £ 100,-, idem 1899 SU E 1083b

VF

2 x VF

VF

6 x VF

29 1 aand. f 100,-, Nederlandsch Surinaamsche Goud-Mij, A’dam 1907

1 bew. van 5 aand. f 12,-, Guyana Goud-Exploitatie Mj., ’s-Hage 1890

1 bew. van 1/200 aand. f 0,50, Mijnbouw-Mij Orujo, ’s-Hage 1909

VF

VF


VF

30 1 aand. B f 1200,-. Anglo Dutch-Mining-Comp., A’dam 1880

1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Meerzorg (Sur.), A’dam 1907

1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Der Nederlandsche Antillen, ‘s-Hage 1914

VF

VF

VF

31 1 aand. 1e ser. F 1000,-, Nederlandsch-Amerikaansche Land-Mij., A’dam 1884

1 aand. f 250,-, Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Mij., R’dam 1875

1 bew. Van deelger. Afd. Stuhlweissenburg-Raab-Graz Europeesche Spoorwegwaarden A’dam 1893

VF


VF


VF

32 1 5% obl. f 1200,-, Geconsolideerde Peninsular Koper Mij., A’dam 1891

1 onder-aand. f 250,-, Exploit. Verge Goudplacers Concessies Gros, A’dam 1900

VF


VF

33 1 aand. f 250,-, Explor. En Mijnbouw Mij. Limba Kabila, A’dam 1904

1aand. f 250,-, Celebes Mijnbouw Mij. Balotji, A’dam 1897

1 aand. ser.IV f 100,-, Mijnbouw Mij. Simau, Batavaia 1907

VF

VF

VF

34 1 aand. ser. 26 f 100,-, Mijnbouw Mij. Totok, Batavia 1909

1 aand. Rup. 125,-, Bandoengsche Kininefabriek, Semarang 1955

1 bew. van 1/5e winstbew. Cult. Mij. Nieuw Tjisalak, ’s-Hage 1910

1 bew. van 1/25e winstbew. Cult. Mij. Bajabang, Adam 1923

VF

VF

VF

VF

35 1 winstaand. Suikercultuur Mij., A’dam 1909

1 opr.bew. Javasche Cult. Mij., A’dam 1890

1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Kali Tello, ’s-Hage 1924

1 aand. f 240,-, Comp. Franco-Neerlandaise des Indes Occidentales, Mij. voor Nijverheid Landbouw en Bosch-Cultuur, A’dam 1891

W

W

F


VF

36 1 aand. f 1000,-, Mij. tot Exploit der Specerijlanden Weltevreden, Banda-Neira 1901

1 onder-aand. f 200,-, A.I.M.E. , Batavia 1930

1 amort.bew. Bataviasche Verkeers Mij., Batavaia 1930

1 cert. A’dam, 7% wd.pref.aand. $ 100,-, Telecote Copper Mines Corp., A’dam 1929

F


F

VF

VF

37 1 aand. f 250,-, Mijnbouw Mij. Highland, ’s-Hage 1910

1 cert A’dam, cert B voor 1 bew. van deelger. Companhia Assucareira, A’dam 1910

1 cert. A’dam, bew. van 50 aand. $ 5,-, Marconi Wireless Telegraph Comp. of America, Amsterdam 1912

VF

VF


VF

38 1 5% gold Bond $ 1000,-, American Smokeless Coal Co., 1901

1 6% gold Bond $ 1000,-, Maryland Smokeless Coal Comp. 1923

1 2% Bond $ 1000,-, City of Yersey City Emergency Housing Bond, 1949

VF

VF

VF

39 1 4% Bond $ 1000,-, City of Yerey City, Gold Park Bond 1912

1 4% Bond $ 100,-, City of Yersey City, Refunding Loan 1914

1 41/4% Bond $ 1000,-, City of Yersey City, Street Improvement Bond 1938

VF

VF

VF

40 1 41/2% Bond $ 1000,-, City of Yersey City, Refunding Street Bond 1908

1 4% Bond $ 1000,-, City of Yersey City, Refunding Gold Bond 1909

141/2% Bond $ 1000,-, City of Yersey City, Water Bond 1922

VF


VF

VF

41 1 43/4% Bond $ 1000,-, City of Yersey City, Water Gold Bond 1925

1 41/2% Bond $ 1000,-, City of Yersey City, Refund Floating Indebtedness 1909

1 41/2% Bond $ 1000,-, City of Yersey City, Taks Revenu Bond 1923

VF

VF


VF

42 1 cert A,dam voor aand.$ 100,-, Bank der Vereenigde Staten, A’dam 1844

1 4% Bond $ 1000,-, City of Yersey City, 1901

1 61/2% Bond $ 100,-, Madison Clark Building 1927

VF

VF

VF

43 6 specimen nom. f 5,-, 10 x f 5,-, 100 x, 1000 x, 10.000 x, en 100.000 x f 5,-, Kon. Emballage Industrie Van Leer, Amstelveen 1996 (alles in CF stukken) 6 x VF
44 1 aand. F 1000,-, C. Slavenburg, Rotterdam 1961

1 aand. (N) f 1000,-, Industrieele Handel-Mij., Rotterdam 1912

2 blanco aand. Ser. B, f 1000,-, Het Onderling Crediet, Rotterdam 19??

VF

VF

2 x VF

45 1 aand. (N) f 1000,-, Theodoor Gilissen, A’dam 1962

1 10% non cp.aand. (N) f 10.000,-, Theodoor Gilissen, A’dam 1962

1 aand. in het garantie kapitaal vertegenwoordigend 1 obl. van 21/2% Werkelijke Schuld van Nederland f 1000,-, Spaarbank voor de Stad Amsterdam 2e serie 1958

VF

VF

VF

46 1 41/2% pandbrief ser. C1 f 1000,-, Veendammer Hypotheekbank, Veendam 1911

1 5% pandbrief ser. D1 f 1000,-, idem Veendam 1915

1 5% pandbrief ser. D1 f 1000,-, idem Veendam 1920

VF


VF

VF

47 1 41/2% pandbrief ser. C1 f 1000,-, Veendammer Hypotheekbank, Veendam 1918

1 41/2% pandbrief ser. C2 f 500,-, Veendammer Hypotheekbank, Veendam 1918

VF


VF

48 1 aand. ser. E f 500,- Zeevisscherij-Mij. Holland, IJmuiden 1917

2 2% obl. Bfr. 100,-, Stad Antwerpen 1903 (met prachtige gravure Antwerpen en haven)

VF

2 x VF

49 1 aand. f 1000,-, Havenveem, Rotterdam 1921

1 aand. f 500- (N) f 500,-, Internationale Kleeding-Mij., Rotterdam 1917 (heel nat geweest)

1 aand. f 1000,-, HandelMij. Transoceana, Rotterdam 1920

VF

F


VF

50 1 aand. B f 1000,-, Alweco, ‘s-Hertogenbosch 1950

1 aand. f 1000,-, Fridor Fabrieken, ‘s-Hage 1955

1 aand. F 1000,-, Staal- en Walswerk Holland, Dordrecht 1918

VF

VF

VF

51 1 blanco 4% obl. f 500,-, Flatstichting voor Vrouwen door Vrouwen, Haarlem 1958

1 blanco recepis f 1000,-, voor 31/4% obl. Magazijn De Bijenkorf, A’dam 1950

1 5% obl. f 1200,-, Geconsolideerde Peninsular Koper Mij., A’dam 1897

VF


VF


VF

52 1 aand. f 500,-, Rumeensche Petroleum Mij. Bacau, ’s-Hage 1911

1 aand. f 500,-, Ateliers voor Metaalbewerking Cuprera, ’s-Hage 1916

1 pref.aand. f 1000,-, Landbouw Mij. Holland, A’dam 1919

VF

VF


VF

53 1 winst-aand. De Bahia Suikerfabrieken, A’dam 1906

1 aand. F 500,-, Amsterdam Balata Compagnie, A’dam 1911

1 ond-aand. F 100,-, Textiel Handelscompagnie Amsterdam, A’dam 1929

VF

VF

VF

54 1 blanco recepis voor aand. f 500,-, Ned. MachinefabriekAlkmaar 1948

1 cert. van obl. f 35,-, Handelsverg.v/h Ankum, A’dam 1927

1 aand. f 1000,-, Asselberg’s IJzerindustrie en Handelmij., Bergen op Zoom 1954

VF

VF

VF

55 1 aand. ser. E f 500,-, Indische Teak- en Hardhouthandel, A’dam mrt 1914

1 aand. ser. F f 500,-, idem A’dam mei over mrt 1914

1 aand. ser. M f 500,-, idem A’dam mrt 1919

1 aand. ser. Q f 500,-, idem A’dam jan.1921

2 aand. f 500,-, Cult. Mij. Tjiranggon, A’dam 1910 en 1912

1 aand. f 400,-, idem A’dam 1937

VF


VF

VF

VF

2 x VF

VF

56 1 aand. f 50,-, Amsterdam Java Rubber Compagnie, ’s-Hage 1941

1 winst-aand. Amsterdam-Tapanoeli Rubber Cult. Mij., A’dam 1910

1 winstbew. Amsterdam Thee Cultuur Mij., A’dam 1911

1 blanco inschrijvings bericht Indrapoera Cult. Mij., A’dam ca 1930

1 aand. f 1000,-, Export-Mij. v/h B. van Leeuwen, A’dam 1903

1 aand. f 1000,-, Export-Mij. v/h B. van Leeuwen, A’dam 1920

VF

VF

VF

VF

VF

VF

57 1 winst-bew. Amsterdamsch Kantoor voor Indische Zaken, A’dam 1919

1 restant-bew. Amsterdamsch kantoor voor Insische Zaken, A’dam 1925

1 aand. f 500,-, Cult. Mij. Artana, Soekaboemi 1893

1 aand. f 1000,-, Cult.Ondern. Way Lima, Rotterdam 1892

VF


VF


VF

VF

58 1 aand. Frfr 100,-, Comp. Nouvelle des Mines de Villemange, Parijs 1924

2 moderne Belgische stukken

3 bew. van 1, 10 en 25 winstaand. Nat Mij der Belgische Spoorwegen Brussel 1949

VF


2 x VF

3 x VF

59 10 org. USA en Canada shares periode 1909 – 1972 10 x VF
60 2 cert £ 100,-, aand. pref.aand. The New Schibaieff Petroleum Comp., A’dam 1913

+ 6 cert. USA Amsterdam periode 1910 - 1948

2 x VF


6 x VF

61 4 aand. (N) f 1000,-, Mesdag & Groeneveld’s Bank, Groningen 1957, 1961, 1963 en 1965 4 x VF
62 1 aand. F 1000,-, Industriëele Disconto Mij., A’dam 1925

1 aand, f 1000,-, idem A’dam 7-4-1927 over 1925

1 cert. f 100,-, idem A’dam 1929

2 blanco aand. F 1000,-, Het Onderling Crediet, Rotterdam 19??

VF

F

VF

2 x VF

63

1 aand. f 500,-, Galatex, A’dam 1946

1 pref.aand. (N) f 500,-, Internetionaal Handels Consortium, ’s-Hage 1938

1 aand. B (N) f 1000,-, Gebr. Martens Bouwmaterialen, Venray 1953

1 aand. (N) f 1000,-, E.M. Mok & Zonen, Rotterdam 1954

VF

VF


VF

VF

64 1 aand. f 250,-, Apharo, Alg. Producten Handelmij., R’dam 1943

1 aand. f 500,-, Arch, ’s-Hage 1963

1 43/4% c.v.obl. f 1000,-, Arch, ’s-Hage 1963

1 aand. f 100,-, I.B.B. de Kondor, ’s-Hage 1969

VF

VF

VF

VF

65 1 aand. f 1,- + bew. van 100 aand. à f 1,-, Infotheek Groep, A’dam 1986

1 pref.aand. f 100,-, A.Hillens Sigaren- en Tabaksfabriek, Delft 1930

1 aand. f 250,-, Mijnbouw Mij. Highland, ‘s-Hage 1910

2 x VF


VF

VF

66 1 aand. f 1000,-, HAWEHA Transportbedrijf, A’dam 1943

1 pref. Aand. f 1000,-, HAWEHA-Transportbedrijf, A’dam 1943

1 blanco aand. f 1000,-, Autogiro-Import, Rotterdam 1934

1 blanco aand. B f 1000,-, Auto-Crediet, Amsterdam 1952 ?

VF

VF

VF

VF

67 1 aand. 2e ser. F 500,-, Maatschappij Hera, Ymuiden 1906

1 aand. 4e ser. F 500,-, idem Ymuiden 1912

1 aand. 6e ser. F 500,-, idem Ymuiden 1914

1 aand. 7e ser. F 500,-, idem Ymuiden 1914

VF

F

VF

VF

68 1 aand. 10e ser. F 500,-, Maatschappij Hera, Ymuiden 1915

1 aand. 16e ser. F 1000,-, Industrieele Maatschappij Hera, Ymuiden 1917 over 1916

1 6% cpwd. Aand. f 1000,-, idem Ymuiden 1920

VF

VF


VF

69 1 1/100e opr.aand. Fransch-Javaansche Exploit. Mij., ’s-Hage 1912

1 aand. f 10,-, Fransch Nederlandsche Mij. voor Exploit. En Handel, ’s-Hage 1908

1 aand. f 250,-, Cult. Mij. Soember Glatic, ’s-Hage 1897

VF

VF


VF

70 1 aand. ser. Q f 500,-, Indische Teak- en Hardhouthandel, ‘s-Hage 1921

1 aand. Rp 1000,-, Indonesisch-Nederlandsche Handelmij. En Drukkerij Makassar, Makassar 1953

1 aand. f 1000,-, Handelsvereeniging Java-Borneo, Soerabaia 1919

1 31/2% obl. F 1000,-, Ned.-Indische Spoorweg Mij., ‘s-Hage 1-7-1937

VF


VF


VF

F

71 1 aand. f 250,-, Allan & Co’s Kon. Ned. Fabrieken van Meubelen en Spoorwegmaterieel, R’dam 1951

1 aand. f 1000,-, Fervina (Holland), A’dam 1954 (In 1961 in liq ?)

1 aand. A f 250,-, Centrale Verwarming,Watervoorziening en Verlichting Van Reekum, Wassenaar 1920

1 3% obl. F 100,- Werkgemeenschap Ingenieursbureau Van Steenis, Utrecht 1947

VF

VF

VF


VF

72 1 bew. Van 5 aand, (N) f 1000,-, Kingma’s Bank, Leeuwarden 1919

2 aand. f 1000,-, (N) f 1000,-, idem ,Leeuwarden 1921 en 1951

VF

2 x VF

n.b. het eerste bod begint bij € 1,- en niet lager!!!!!

U kunt ook bieden door het Biedingsformulier te downloaden. Terugzenden per email via contact@vvof.nl. Voor gebruik van het Biedingsformulier heeft u Microsoft Word nodig.