Logo Logo Logo Logo
Aandeel

KAVELS MAIL-BID IV-2021 (Sluitingsdatum woensdag 03 november 2021 voor schriftelijke biedingen, postbezorging etc.) - inzage op aanvraag via 020 6953559

Mail-Bid IV oktober/november 2021
De kavellijst van Mail-Bid IV oktober/november 2021 is middels een download beschikbaar.
Ook de opbrengstlijst van Mail-Bid IV 2021 is middels een download beschikbaar.

Op de kavels kan alleen door de leden schriftelijk worden geboden.
Bieders wordt verzocht de biedingen per email; contact@vvof.nl aan de VVOF te zenden of via de post naar adres J.J. Ursem,
Heemstede 59, 1187 MG te AMSTELVEEN

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: van EUR 1 t/m EUR 10 met EUR 0,50, daarboven met EUR 1,-.

Biedingen worden uitgebracht met wel of niet EUR 0,50 achter de komma, andere bedragen worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de verkopers plaats.

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers wordt per kavel EUR 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden EUR 0,10 plus 10%). Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd.

In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het onderstaande schema:
 

Afkortingen en betekenissen.
Afkorting Betekenis
UNC als nieuw
EF als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W waardeloos of beplakt met tape
N stukken op naam
+ decoratief
++ zeer decoratief