Logo Logo Logo Logo
Aandeel

Mail-Bid

Mail-Bid is een ander woord voor schriftelijke veiling. De Mail-Bid is bedoeld voor derden die, op wat voor manier ook, plotseling in het bezit zijn gekomen van oude effecten en voor leden die van oude effecten af willen. De VVOF biedt u een mogelijkheid om stukken te laten taxeren en ze eventueel via de Mail-Bid te verkopen. De kopers zijn lid van de VVOF en hebben hun lidmaatschapsgeld betaald. De onderstaande Mail-Bid is opgenomen in het laatstverschenen nummer van het VVOF Mededelingenblad.

Op onderstaande kavels kan door leden worden geboden. Bieders worden verzocht de biedingen per email via contact@vvof.nl aan de VVOF te sturen of via de post naar adres Heemstede 59, 1187 MG Amstelveen.

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: van € 1 t/m € 10 met € 0,50, daarboven met € 1,-. De minimum inzet is € 1,00. Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de verkopers plaats.

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 10%). Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd.

In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het onderstaande schema:

Afkortingen en betekenissen.
Afkorting Betekenis
UNC als nieuw
EF als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W waardeloos
N stukken op naam
+ decoratief
++ zeer decoratief


Mail-Bid stukken huidige periode

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwe lijst met stukken waarop u schriftelijk kunt bieden. 

Kavels Mail-Bid periode I  2018,
sluitingsdatum woensdag 14 februari 2018 voor schriftelijke biedingen (post, email) en zaterdag 17 februari 2018 voor bezoekers van de ruilbeurs.

# Stukbeschrijving Details
1

1 winstbewijs Coöperatieve IJsfabriek Rotterdam, R’dam 1919

1 aand. ser. VV f 1000,-, Rotterdam-Tapanoeli Cult. Mij, R’dam 1919

F

VF

2

1 aand. f 500,-, Cult. Mij. Soerowinangoen, Batavia 1919

1 aand. f 1000,-, Export. Mij. B. van Leeuwen, A’dam 1919

1 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram Mij., ’s-Hage 1919

1 cert. £ 20,- Verg. Comité voor obligatiën der Trans-Afrikaansche Spoorweg Mij, A’dam 1019

F

F

VF

VF

3

1 aand. f 500,-, Van der Kuy & Van der Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf, R’dam 1919

1 aand. f 1000,-, Solleveld, Van der Meer & T.H. Van Hattum’s Stoomvaart Mij., R’dam 1919

1 aand. 7e serie f 1000,-, IJselwerf, Scheepsbouw MIj. en Machinefabr., Utrecht 1919

1 aand. B.fr 500,-, Banque Commerciale de Belgique, Brussel 1919

1 onder-winstbew. f 50,-, Mij. voor Hyp.Crediet Holland-Mexico, A’dam 1919

F


F


W


VF

VF

4

1 6% cum.pref.winstd. aand. f 1000,-, Technische Handel Mij. Jan Mulder, A’dam 1919

1 pref. aand. Internationale Gas Mij., ’s-Hage 1919

1 aand. (N) f 250,-, De Groningsche Steenhandel, Groningen 1919

F


VF

VF

5

1 aand. (N) f 500,-, Chemische Fabriek Gembo, Winschoten 1919

1 premieobl. f 100,-, Beider Belang tot Exploit. van Onroerende Goederen, ’s-Hage 1909

1 aand. B f 1000,-, Technisch Handelsbureau Schiedam v/h Ir A.A. Mol, Schiedam 1919

VF

VF


VF

6 15 verschillende USA stukken ook cert. A’dam., periode 188. – 1918 10 x VF
7 9 stuks idem periode 1920 – 1940 9 x VF
8 8 stuks idem periode 1943 – 1958 8 x VF
9 10 stuks USA stukken periode 1953 – 1959 10 x VF
10 16 stuks idem periode 1961 – 1969 16 x VF
11 11 stuks verschillende USA stukken periode 1970 – 1975 11 x VF
12 9 stuks Hongarije en 4 stuks Roemenië periode 1884 -1927 9 x VF
13

2 41/2% obl. 4e en 6e serie B fr. 500,-, Tramways D’Odessa, Brussel 1880

2 4% obl. Rbl. 187,50 Soc. Métallugique Russo – Belge, St. Petersbourg 1898

1 aand. Bfr. 100,-, Gaz & Électricité de la Ville de Kazan, Brussel 1901

1 part soc. z.n.w. Tramways et Electricité en Russie, Brussel 1923

1 41/2% obl. Rbl. 187,50 Rusland Staat 1909

1 5% obl. Rbl. 187,50 Stad Charkow 1911 SU T 2010a

1 5% obl. Rbl. 187,50, Stad Moskou 1908 SU T 2084a

VF


VF


VF


F

VF

VF

VF

14

2 41/2% obl. Rbl. 187,50, Atchinsk-Minoussinks 1914, SU E 1005

1 41/2% obl. Rbl. 187,50, Nord-Donetz 1914II, SU E 1093

1 4% obl. Rbl.125,-, Orel-Witebsk 1894, SU E 1099a

1 4% obl. Rbl. 125,-, Riazan-Uralsk 1894, SU E 1108a

2 4% obl. Rbl. 187,50, Riazan-Uralsk 1903, SU E 1115

1 4% obl. Rbl. 125,-, Wladikavkas 1894, SU E 1159a

2 x VF

VF

VF

VF

2 x VF

F

15

1 winstaand. Nat. Mij. der Belgische Spoorwegen, Brussel 1937

1 6% cum. income bond Madeira-Mamoré Railway Comp, 1921

1 cert. A’dam $ 1000,-, Denver & Rio Grande Spoorweg-Mij., A’dam 1912

1 4% Gold Bond $ 1000,-, Chicago, Rock Island and Pacific RR Comp. 1902

VF

VF

VF


VF

16

1 bew. van 25 aand. shilling 10/- The Spies Petrol Comp. Londen 1907

1 aand. $ 100,-, Barcelona Traction Licht and Power Comp, 1922

6 41/2% obl. $ 1000,-, City of Yersey City School Bind 1915

F


VF

6 x VF

17 12 stuks meest verschillend Belgische en Frans stukken periode 1913 – 1947 12 x VF
18 12 stuks idem kavel 17 12 x VF
19

1 aand. ser. A f 1000,-, Ned. Meubel- en Houtwarenfabriek (v/h Herm’s de Vries) Zaandam 1899

1 aand. f 500,-, Overzeesch-Hardhout Import Mij. (OHIM) R’dam 1927

1 aand. f 1000,-, Ned. Huistelefoon Mij., R’dam 1913 (no. 1 get. 28-1-1913)

1 aand. f 500,-, Metaalbedr. Rademakers, R’dam 1961

VF


VF


F


F

20

1 21/2% obl. f 1000,-, Gem. Hilversum, Hilversum 1938

1 41/4% obl. f 1000,-, Gemeente Putten, Putten 1952

1 4% obl. f 100,-, Gem. Zaandijk, Zaandijk 1881

1 blanco 41/2% obl. f 1000,-, Zandvoort, Zandvoort 1928

VF

VF

VF

VF

21

1 aand. f 100,-, Nederlandsche Tramwegmaatschappij, Heerenveen 1907

1 onderaand. f 12,50 idem

1 winstaandeel idem Heerenveen 1912

1 bew. van 5 winstaandelen idem Heerenveen 1912

VF


VF

VF

VF

22

1 aand. f 500,-, Nederlandsche Petroleum Mij., Amsterdam 1896

1 cert. van 25 aand. £ 25,-, Phoenix Oil and Transport Comp., A’dam 1923

VF

VF

23

1 aand. f 500,- Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Mij., A’dam 1909

1 aand. f 100,-, Oost-Java Stoomtram-Mij, ’s-Hage 1949

1 aand. f 100,-, Passoeroean Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1905

VF

VF

F

24

1 3% obl. £ 100,-, Keizerrijk Rusland Staatslening 1859

1 5% premieobl. Rbl. 100,-, Rusland Binnenlandse lening 1864

1 5% premieobl. Rbl. 100,-, Rusland Binnenlandse lening 1866

VF

VF

VF

25

4 4% obl. Rbl. 125,- Rusland Staat 1889/94

5 4% obl. Rbl. 625,- Rusland Staat 1889/94

2 3% obl. Rbl. 125,-, Rusland Staat 1891 en 1894

1 31/2% obl. Rbl. 125,-, Rusland Staat 1894

1 38/10e% obl. Rbl. 150,-, Rusland Staat Conversielening 1898

Deze stukken

zijn allemaal

F en VF

26

1 4% obl. RM 1000,-, Rusland Staat China contribution 1902

1 4% obl. Rbl. 100,-, Rusland Staat 1902

1 4% obl. Rbl. 500,-, Rusland Staat 1902

4 4% obl. Rbl. 100, 200, 500, 1000,-, Rusland Staat 1902

VF

VF

V

4 x VF

27

2 5% obl. Rbl. 187,50 en 937,50, Rusland Staat 1906

2 41/2% obl. Rbl. 187,50 en 937,50 Rusland Staat 1909

1 51/2% 0bl. Rbl. 50,-, 1 x 500,- en 1 x 1000,-, Rusland Staat bnnenland 1915 en 1916

2 x VF

2 x VF

VF 2 x VF

28

1 cert. Amsterdam Rbl. 100,- Rusland Binnenlandse lening, A’dam 1901

1 cert. Amsterdam Rbl. 500.- idem

1 5% obl. Rbl. 187,50 Ville de Kharkow, 1911

1 5% obl. Rbl. 187,50 Ville de Kiew 1909

1 41/2% obl. Rbl. 187,50 Ville de St-Petersbourg 1901

1 5% obl. Rbl.187,50, Ville de St-Petersbourg 1908

VF


VF

VF

VF

VF

VF

29

1 aand. Rbl. 250,-, Commercial Bank of Asow-Don 1912

1 aand. Rbl. 250,-, Banque de Commerce Privée de Moscou 1912

1 5% obl. Rbl. 100,-, Banque Foncière de la Noblesse, 1889

1 31/8 % obl. Rbl. 150,- Banque Foncière de la Noblesse 1917

VF

VF

VF

VF

30

2 31/2% obl. Rbl. 100,-, en 750,-, Banque Impériale Foncière de la Noblesse 1897

2 31/2% idem idem 1898

2 x VF


VF en W

31

1 5% pandbrief Rbl. 100,-, Banque Impériale Foncière de la Noblesse 1907

1 41/2% pandbrief Rbl. 100,-, idem idem 1914

2 41/2% obl. Rbl. 150,- en 750,- Banque Foncière Russe des Paysans1912

1 aand. Rbl. 187,50 Banque Russo-Asiatique, St. Petersburg 1911

VF


VF

VF en F


VF

32

1 aand. Rbl. 187,50 Banque Russo-Asiatique, St. Petersburg 1911

1 aand. Rbl. 200,- Union-Bank, Moskou 1911

1 recepis Rbl. 250,- Russko-Gollanski Bank (Russisch-Hollandsche Bank) A’dam 1916

1 5% pandbrief Rbl. 100,-, Russische Wederzijdsche Mij. van Grond-Krediet, 1873

VF

VF

VF


VF

33 3 aand. f 50,-, 250,- en 500,-, Meelfabrieken der Ned. Bakkerij, Rotterdam 1938 3 x VF
34

1 blanco aand. f 100,-, Handels-Assurantie-en Crediet Onderneming, ’s-Hage 192…

1 blanco aand. f 1000,-, Menco Fabrieken, Rotterdam 1934??

1 blanco aand. f 1000,-, Vliegbedrijf Meteoor, A’dam 1952???

1 aand. (N) f 1000,-, Emmef N.V., Megchelen (Gld) 1959

1 aand. f 100,- E.P.U. Europese Pluimvee Unie, Hamersveld 1965

VF


VF

VF

VF

VF

35

1 blanco aand. f 1000,-, IJzer-, Metaal- en Tempergieterij v/h/ B. Ubbink & Co., Doesburg 1941

2 blanco aand. f 100,-, Hout-, Steen- & Bouwstoffenhandel HSR, Haarlem 19…

1 blanco bew. van 25 aand f 40,-, Vulcaansoord, Terborg 1974

4 aand. Nederhorst, 2 x f 20,-, 5 x f 20,-, 50 x f 20,-

VF


2 xVF


VF

4 x VF

36

2 aand. f 1000,-, De Vezelpers , Nieuwpoort 1957

1 aand. (N) f 500,-, De Vezelpers, Zeist 1965

1 6% obl. f 1000,-, Emailleerfabriek Neerlandia, Doetinchem 1920

2 x VF

VF

F

37

1 half-aand. f 500,-, American Hotel, Amsterdam 1883

1 aand. f 1000,-, idem Amsterdam 1899

1 aand. SPECIMEN idem Amsterdam 1899

VF

F

VF

38

1 4% eerste hypothecaire lening f 1000,-, Vereeniging voor den Effectenhandel, Amsterdam 1911

1 aand. f 100,-, De Certificaat Bank, Rotterdam 1917

1 aand. (N) f 500,-, Brand-Waarborg-Mij. Nederlandsch Indië, Batavia 1863

VF


VF

VF

39

1 premieobligaie f 10,-, Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 1867

1 lidmaatschaps aandeel f 25,-, Bouwvereeniging Pak Aan, Wijhe 1920

1 SPECIMEN 6% obl. f 500,-, CDA Christen Democratisch Appèl Stichting CDA Huisvesting, ’s-Hage 1980

1 41/2% obl. RM 2000,-, Moskou-Kasan 1909 SUE 1056c

VF

VF


VF


W

40 5 aand. f 8,-, Nieuw Tjisalak Cult. Mij., ’s-Hage 1937 5 x VF
41 5 aand. f 8,-, idem 5 x VF
42 10 bew. van aand. in de overwinst Houthandel v/h Altius, A’dam 1925 10 x VF
43 2 aand. A en 2 aand. B f 1000,-, Houthandel v/h Altius, A’dam 1908 4 x VF
44 2 aand. idem 1913 en 2 aand. 1916 4 x VF
45 4 aand. f 1000,-, idem 1918 4 x VF
46

3 aand. (N) f 1000,-, Chemische Fabriek Holland, A’dam 1904

2 opr. bew. Mij. tot Exploit. van Mechanische Vervoermiddelen Holland, A,dam 1900

5 x VF
47 2 aand. f 1000,-, Scheepvaart Mij. Argo, Rotterdam 1918 2 x VF
48

1 aand. (N) f 1000,-, Grossierderij en Graanhandel v/h F.A. & G.L. ter Wee, Zaandam 1920

1 optiebewijs A. Hooimeijer & Zonen, Barendrecht 1963

1 onder-aand. f 100,-, Modezaak H. Westerkamp, A’dam 1924

VF


VF

VF

49 idem kavel 48 3 x VF
50 idem kavel 48 3 x VF
51

8 4% obl. Rbl. 125,-, Wladikawkas Spoor 1885 SU E 1159a

6 4% obl. Rbl. 625,-, idem SU E 1159b

8 x F VF

6 x F VF

52

1 5% obl, Rbl. 937,50, Rusland Staat 1906

7 4% obl. Rbl. 625,-, Consolidierte Eisenbahn 1880, SU E 1007b

F

7 x F

53

5 4% obl. Rbl. 625,-, Wladikawkas Eisenbahn 1894, SU E 1160b

5 4% obl. Rbl. 625,-, Consolidierte Eisenbahn 1889 2e serie SU E 1009b

5 x F

5 x VF

54

4 4% obl. RM 2000,-, Wladikawkas 1898 SU E 1163c

6 41/2% obl. RM 500,-, Wladikawkas 1913 SU E 1173a

4 x VF

6 x VF

55 34 verschillende Belgische aand. en obl. periode 1857 - 1950 F 33 x VF
56

1 “aandeel” f 25,-, in de rentelooze geldleening van de Vereeniging Ons Genoegen ten behoeve van het Fanfarekorps, Krimpen a/d Lek 1899

1 premielot f 2,50, Vereeniging Rotterdamsche Schouwburg, Rotterdam 1882

2 ongestempelde loten f 2,50, Verg. ‘s-Lands Weerbaarheid Rotterdam 1870 en 1871

VFVF


2 x VF

57

1 oprichters-aand. De Internationale Kunstvereeniging, A’dam 1885

1 aand. (N) f 500,-, Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad-Toneel, R’dam 1923

VF

F

58

1 4% obl. f 1000,-, Gemeente Barradeel, Sexbierum 1934

1 31/2% obl. f 500,-, Gemeete Beverwijk, Beverwijk 1900

VF

VF

59

1 41/2% obl. f 500,-, Gemeentewerken Edam, Edam 1883

1 5% obl. f 500,-, Gemeente Gramsbergen, Gramsbergen 1928

VF

VF

60

1 31/2% obl. f 1000,-, Gemeente Sneek, Sneek 1890

1 4% obl. f 250,-, Gemeente Venhuizen, Venhuizen 1952

VF

VF

61

1 4% obl. f 500,-, Gemeente Noordwijk, Noordwijk 1902

1 41/2% obl. f 1000,-, Gemeente Oldebroek, Oldebroek 1932

F

VF

62

11 Franse papieren Automobiel, Kanaal Mij en 4 Franse H.A.L.

2 x W 9 x VF
63 26 Franse betere papieren periode ca. 1867 - 1935 25 x VF
64

26 Franse betere papieren periode ca. 1900 – 1931

25 x VF
65

1 opr.-aand. Algemeene Belgisch-Javasche Cult. Mij., A’dam 1906

1 onder-aand. f 100,-, Langkat Tabak Mij., A’dam 1910

1 pref.aand. f 1000,-, Cult. Mij. Wonomerto, A’dam 1897

VF

VF

VF

66

1 6% obl. f 500,-, Sanatorium Tosari, Soerabaija 1918

1 6% obl. f 1000,-, Ned.-Indische Houtaankap Mij., R’dam 1917

1 aand. f 25,-, Ned.-Indische Rubber en Hevea Exploit. Mij., A’dam 1910

VF

VF

VF

67

9 5% obl. Ö fl. 1000,- Oostenrijk Staat, Wenen 1868

4 premie obl. Oostenrijk/Servie

13 cert. A’dam 5 van 1920 en 9 van 1937 7% pref. aand. Chicago Rock-Island & Pacific Railway Comp.

2 5% £ 100,-, Shanghai-Nankin Railway 1903 Kuhlmann 115

9 x VF

4 x F

13 x VF


2 x W

68

11 4% obl. Rs. 625 2e emissie Rusland Staat 1890

2 41/2% obl. Rs. 187,50 en 5 ex van Rs. 937,50 Rusland Staat 1909

11 x F/VF

7 x VF+

69 15 41/2% Rs 625,- Groot Russische Spoorwegen 1890 SU E 1023 15 x VF
70

3 4% obl, Rs. 100,-, 3 x Rs. 500,- en 3 x Rs. 1000,- Rusland Staat 1902

4 4% obl. Rs. 625,- Consolidierte Eisenbahn 2e emissie 1889 SU E 1009b

9 x VF


4 x F

71

9 4% obl. Rs. 125,- Kursk-Charkow Azow 1894 SU E 1034

9 x VF
72

1 5% obl. Rs 937,50 Rusland Staat 1906

1 41/2% obl. Rs. 187,50 Rusland Staat 1909

8 41/2% obl. Rs. 937,50 + 1 obl. Rs. 1875 idem 1909

F

VF

9 x VF

n.b. het eerste bod begint bij € 1,- en niet lager!!!!!

U kunt ook bieden door het Biedingsformulier te downloaden. Terugzenden per email via contact@vvof.nl. Voor gebruik van het Biedingsformulier heeft u Microsoft Word nodig.