Logo Logo Logo Logo
Aandeel

Introductie

De VVOF is opgericht in 1978 op initiatief van een aantal beurshandelaren (tevens verzamelaars) die de geschiedenis van hun vak niet verloren wilden zien gaan. De oprichtingsvergadering vond plaats in de Amsterdamse Effectenbeurs.

De VVOF is een vereniging die de belangen van verzamelaars van het oude effect wil behartigen en verzamelaars de mogelijkheid wil bieden om met elkaar in contact te komen via o.a. ruilbeurzen.

Voorts biedt de VVOF aan leden en niet-leden de mogelijkheid om dubbele of overtollige oude fondsen te veilen via een schriftelijke veiling ("Mail-Bid"). De mail-Bid wordt gepubliceerd in het Mededelingenblad. Op de aangeboden stukken, door de VVOF verkaveld, kan door leden schriftelijk en per e-mail geboden worden. En, net zoals bij een echte veiling: de hoogste bieder wint. Ook tijdens de door de VVOF georganiseerde ruilbeurzen wordt er een kleine veiling gehouden.

Als u meer te weten wil komen over de VVOF en wat zij doet vraag dan vrijblijvend de brochure van de VVOF aan. Stuur een e-mail met uw naam en adres onder vermelding van brochure en u ontvangt gratis de brochure thuis. E-mail contact@vvof.nl

Handleiding

De VVOF heeft een handleiding samengesteld voor de beginnende verzamelaar van oude effecten. De handleiding maakt je gemakkelijk wegwijs in de wereld van het verzamelen van oude effecten. Lees de handleiding

Medelingenblad

De VVOF probeert om zeker 4-maal per jaar een ruilbeurs te organiseren en geeft 5-maal per jaar een verenigingsblad ("Mededelingenblad") uit. De ruilbeurzen worden uiteraard in het Mededelingenblad vermeld, evenals veilingverslagen en artikelen over verdwenen bedrijven e.d. Tevens wordt in elk Mededelingenblad een viertal catalogusbladen (catalogus Nederland, zie hieronder) gepubliceerd. De oude mededelingenbladen bevatten een schat aan informatie.
Vanaf nu zijn de oude Mededelingenbladen per jaar in te zien en te downloaden.
Zie het overzicht.

Catalogus VVOF

De VVOF heeft een driedelige catalogus ontwikkeld van Nederlandse aandelen en obligaties. Deze catalogus bevat een afdruk van een aandeel alsmede een algemene beschrijving van het bedrijf. De catalogus wordt nog steeds verder uitgebreid. 
Vanaf nu is de catalogus in drie delen in te zien en te downloaden.
- Nederland algemeen
- Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen
- Nederlands-Indie

Het lidmaatschap

De VVOF lidmaatschapsbijdrage bedraagt slechts EUR 20,00 per jaar.
Aanmelden als lid? Zie ons Aanmeldingsformulier.

Publicaties in de media

 • Waardeloze effecten vertellen verhalen, gepubliceerd in het beleggingsblad Effect van de Vereniging van Effectenbezitters.  Lees artikel.
   
 • Iedereen droomt van een VOC-aandeel, gepubliceerd in het kwartaalblad van Insinger de Beaufort. Lees artikel.
   
 • De strijd om de notering - Hoeklieden van de Amsterdamse Beurs 1973-2001, een scriptie van Dennis Geusebroek (lid van de VVOF). Lees scriptie. Bekijk overzicht hoekmansbedrijven
   
 • Spiegelen van de Wereld - Nederlandse Certificaten van buitenlandse aandelen, gepubliceerd door Cor Buseman. Lees artikel.
   
 • In 2012 was het 175 jaar geleden dat de eerste spoorwegmaatschappij in Nederland werd opgericht. De  Holland IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) werd in 1837 opgericht. Ter gelegenheid hiervan is een boek verschenen genaamd Ondernemen op het spoor. Hieraan heeft de VVOF een belangrijke bijdrage geleverd.
  Door Peter Baas is een catalogus samengesteld van aandelen, obligaties en andere waardepapieren geplaatst door Nederlandse Spoor- en Tramwegmaatschappijen. Dit is een uniek document geworden. Bekijk de catalogus.
   
  Maatschappijen die in deze catalogus naar voren komen zijn:
   
  Maatschappijen die in deze catalogus naar voren komen
  Almelo-Salzbergen, Spoorweg-Maatschappij
  Betuwsche Stoomtram Maatschappij
  ís Bosch-Helmond, Stoomtramweg-Maatschappij
  Bussum-Huizen Stoomtramweg-Maatschappij
  Electrische Spoorwegmaatschappij
  Geldersch-Westfaalsche Stoomtram-Maatschappij
  Groninger Lokaalspoorwegmaatschappij
  Haarlem-Zandvoort Spoorweg-Maatschappij
  Hollandsche Electrische-Spoorweg-Maatschappij
  Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij
  Hoorn-Enkhuizen, Paardetram
  Koninklijke Ned. Locaal Spoorweg
  Maas en Waal, Stoomtram
  Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij
  Nederlandsch-Westfaalsche Stoomtrammaatschappij
  Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij
  Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij
  Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-Maatschappij
  Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij
  Noordbrabantsche Stoomtramweg-Maatschappij
  Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij
  Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij
  Noordwijksche Stoomtram-Maatschappij
  Staat der Nederlanden, 3% spoorweglening 1937
  Staats-Spoorwegen, Maatschappij tot Exploitatie van
  Station-Dorp-Noordscharwoude spoorlijn
  Wieringen-Schagen, Spoor- (tram-) weg
  Willem III, Kon. Nederlandsche Locaal Spoorweg
  Wijk aan Zee, Noordzeebad
  Zandvoort, Electrische Tramweg-Maatschappij
  Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij
  Zuider-Kogge, Spoorweg-Maatschappij

Nog vragen

Voor uw vragen en taxaties kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Peter Baas. Tel: (020) 695 35 59, of uw correspondentie richten aan:
Secretariaat V.V.O.F.
Heemstede 59
1187 MG Amstelveen,

danwel per e-mail contact@vvof.nl.

Het bestuur

De bestuurssamenstelling van de VVOF is momenteel als volgt:

Naam Functie
J. Veldman Voorzitter
J.J. Ursem Secretaris, mededelingenblad
T. Verkerk Penningmeester
G.B. Leemeijer Beheer website
G. Terpstra PR en marketing
Medewerker P.E. Baas Catalogus, redactie, mail-bid